Jesteś tutaj: Bezpłatna, niezobowiązująca i elastyczna wycena, różne warianty do wyboru

Bezpłatna, niezobowiązująca i elastyczna wycena, różne warianty do wyboru

Każdą analizę statystyczną wyceniam indywidualnie. Nie istnieje jeden ogólny cennik analiz np. na potrzeby prac magisterskich z zakresu psychologii. Jedynym czynnikiem warunkującym koszt opracowania statystycznego jest jego czasochłonność. Zawsze wykonuję wycenę w kilku wariantach (do wyboru).

Nigdy nie zmieniam bez Twojej wiedzy wyceny analizy statystycznej na wyższą i nie zmieniam terminu realizacji na dłuższy, niż ustaliliśmy. Natomiast mogę Cię zaskoczyć niższą, niż ustalona wcześniej ceną (np. jeżeli jakiś element analizy będzie mniej czasochłonny, niż zakładałem wcześniej lub gdy jakaś analiza ze względu na strukturę danych nie będzie możliwa do wykonania) lub krótszym, niż umówiony czasem realizacji.

Do określenia kosztu potrzebnych jest kilka podstawowych informacji na temat Twojego badania statystycznego:

  • Jakie narzędzia (ankiety, kwestionariusze itp.) były stosowane?
  • Jaki był ogólny cel badania? Jeżeli pytania badawcze i hipotezy są już gotowe (przynajmniej w zarysie), to również proszę o ich przesłanie.
  • W jakiej formie posiadasz dane z badania? Jeżeli baza jest gotowa, to możesz ją przesłać. Jeżeli obawiasz się o bezpieczeństwo danych, to może to być tylko jej wycinek tzn. nie musi zawierać wszystkich obserwacji. Ważne, aby zawierała wszystkie, nazwane zgodnie z metodologią badania zmienne, wprowadzone przynajmniej dla kilku obserwacji, np. respondentów.
  • Jeżeli masz jakiekolwiek własne (lub Przełożonego, Promotora, czy innej osoby mającej wpływ na Twoje badanie) konkretne wytyczne i oczekiwania w sprawie analizy danych statystycznych, to one również będą bardzo przydatne.

Zazwyczaj mogę zaproponować następujące warianty do wyboru:

  1. Raport z analizy statystycznej lub analizy ankiet w formie nieedytowanych tabel, wprost z programu statystycznego z instrukcją jak interpretować uzyskane wyniki testów statystycznych. Wówczas samodzielnie możesz przygotować wykresy i tabele oraz opisać wyniki. Ten wariant jest najtańszy, ale wymaga od Ciebie najwięcej samodzielnej pracy.
  2. Estetyczne tabele i/lub wykresy przygotowane w programie statystycznym, odpowiednio sformatowane w Wordzie, zawierające wszystko to, co potrzebne do opisu wyników + instrukcja interpretacji wyników. Ten wariant wymaga od Ciebie samodzielnego opisania wyników, jest tańszy od wariantu C, ale droższy, od wariantu A.
  3. Pełen raport z analizy statystycznej lub analizy ankiet w estetycznej, gotowej formie, czyli tabele i/lub wykresy przygotowane w programie statystycznym i odpowiednio sformatowane w Wordzie, wraz z tytułami oraz opis uzyskanych wyników analizy statystycznej. Pozostaje ewentualnie (jeżeli jest to od Ciebie wymagane) uzupełnić analizę Twoich danych o odwołania do teorii związanej z tematem badania, czyli o elementy dyskusji wyników. Ten wariant wymaga od Ciebie niewielkiej pracy lub nie wymaga jej w ogóle.

Jeżeli wycena będzie dla Ciebie za wysoka, ponieważ założony plan badawczy wymaga bardzo obszernej analizy statystycznej, to zastanowimy się jak go zmniejszyć, np. ograniczając liczbę hipotez, zmiennych itp.