Jesteś tutaj: Oferta analizy

ANALIZA STATYSTYCZNA - OFERTA

 1. Przygotowuję bazy danych: zarówno schematy do samodzielnego kodowania jak również koduję dane. To Ty decydujesz o tym w jakiej formie prześlesz dane do analizy statystycznej.
 2. Wykonuję odpowiednie analizy statystyczne, doradzam w ich wyborze oraz dostosowuję do celu badania, pytań badawczych i hipotez.
 3. Opisuję oraz interpretuję wyniki wykonanych analiz statystycznych jak również analiz ankiet. Formatuję tabele i wykresy, tak aby były estetyczne, a  zrozumienie wyników badania statystycznego nie sprawiało problemu.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości odpowiadam na pytania związane z wynikami analizy statystycznej.
Analiza statystyczna, analiza ankiet, opracowanie ankiet, analiza danych
Analizy statystyczne, analiza ankiety, opracowanie ankiety, analizy danych

Opracowania wyników, które wykonuje zawsze są indywidualnie dostosowane do prowadzonego badania statystycznego. Mogą zawierać m.in.:

 • Wstępne, ogólne informacje na temat zastosowanych metod analizy statystycznej danych, które pomogą w jej zrozumieniu.
 • Charakterystykę osób, które brały udział w badaniu.
 • Rozkłady liczności i odsetków odpowiedzi na poszczególne pytania znajdujące się w ankiecie.
 • Obliczenie wyników kwestionariuszy standaryzowanych, zgodnie z kluczami dla wszystkich badanych osób.
 • Przedstawienie statystyk opisowych poszczególnych zmiennych, obliczonych na podstawie kwestionariuszy standaryzowanych.
 • Sprawdzenie normalności rozkładów zmiennych ilościowych.
 • Korelacje i zależności między zmiennymi, porównania między grupami oraz inne analizy i obliczenia statystyczne zgodnie z pytaniami badawczymi i hipotezami i celem badania.

Zakres analizy badania zawsze ustalamy na etapie wyceny.

Wykonuję zarówno proste obliczenia statystyczne: statystyki opisowe, rozkłady, zależności, korelacje i porównania z wykorzystaniem testów: Chi-2, t-studenta, U Manna-Whitneya, Wilcoxona, współczynników: V Cramera, Spearmana, Pearsona, jak również bardziej złożone analizy danych takie jak: ANOVA, regresja, analiza dyskryminacyjna, analiza skupień, analiza składowych głównych, analiza czynnikowa, analiza log-liniowa, analiza korespondencji, analiza przeżycia itp.

Analizę statystyczną możesz zamówić w różnych wariantach:

 1. Raport z analizy statystycznej w formie nieedytowanych tabel, wprost z programu statystycznego z instrukcją jak interpretować uzyskane wyniki testów statystycznych. Wówczas samodzielnie możesz przygotować wykresy i tabele oraz opisać wyniki. Ten wariant jest najtańszy, ale wymaga od Ciebie najwięcej samodzielnej pracy.
 2. Estetyczne tabele i/lub wykresy przygotowane w programie statystycznym, odpowiednio sformatowane w Wordzie, zawierające wszystko to, co potrzebne do opisu wyników + instrukcja interpretacji wyników. Ten wariant wymaga od Ciebie samodzielnego opisania wyników badania, jest tańszy od wariantu C, ale droższy, od wariantu A.
 3. Pełen raport z analizy statystycznej w estetycznej, gotowej formie, czyli tabele i/lub wykresy przygotowane w programie statystycznym i odpowiednio sformatowane w Wordzie, wraz z tytułami oraz opis uzyskanych wyników. Pozostaje ewentualnie (jeżeli ile jest to od Ciebie wymagane) uzupełnić analizę statystyczną, czy też analizę ankiet o odwołania do teorii związanej z tematem badania, czyli o elementy dyskusji wyników. Ten wariant wymaga od Ciebie minimalnej pracy samodzielnej lub nie wymaga jej w ogóle.
 1. Jak wygląda wycena analizy statystycznej i jaki jest jej koszt?

Koszt zdecydowanej większości analiz statystycznych mieści się w graniach od 300zł do 1000zł. Dokładna cena zależy od kilku indywidualnych kwestii takich jak:

Objętość narzędzia badawczego – np. liczby i rodzaju pytań w ankiecie lub liczby i rodzaju parametrów w badaniu medycznym. Najlepszym sposobem na poznanie dokładnej ceny jest przesłanie wzoru narzędzia badawczego i bazy danych jeżeli jest już gotowa.

Problematyka badawcza, cel badań – czy badania mają charakter opisowy (analiza zawierająca wyłącznie rozkłady proste), czy może istotne są również zależności i korelacje pomiędzy zmiennymi oraz badanie różnic pomiędzy grupami? Optymalnym rozwiązaniem jest przesłanie pytań badawczych i hipotez lub jeżeli nie są jeszcze postawione przynajmniej ich zarysu.

Co ma zwierać analiza? Czy tylko wykresy i tabele, czy również ich słowny opis i interpretację, a może również odpowiednie współczynniki statystyczne?

W jaki sposób zostaną dostarczone dane? Czy będą to oryginalne uzupełnione narzędzia badawcze, czy może dane są już odpowiednio zakodowane w bazie danych? Aby zmniejszyć koszt w przypadku braku zakodowanych danych, istnieje możliwość zaprojektowania bazy danych w programie Excel, do której dzięki przygotowanej instrukcji w prosty sposób wprowadzisz dane.

 1. Czy istnieje możliwość wykonania analizy statystycznej bez ujawniania moich danych osobowych?

Oczywiście. Jeżeli chcesz  zachować pełną anonimowość, kontaktujemy się wyłącznie za pomocą poczty e-mail, a wpłaty dokonujesz np. na poczcie. Przesłanie gotowej analizy odbywa się za pomocą poczty e-mail.

 1. Czy konieczne jest osobiste spotkanie w celu omówienia szczegółów przed wykonaniem analizy statystycznej?

Nie ma takiej potrzeby. Zdecydowana większość Klientów wybiera kontakt on-line (e-mail) i jest on w zupełności wystarczający.  

 1. Jak długo trwa wykonanie analizy statystycznej?

W zależności od objętości i złożoności problemu od 1 do 4 dni. O czasie realizacji zawsze informuję przed rozpoczęciem współpracy. Najlepszym optymalnym rozwiązaniem jest wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów i uzgodnienia terminu przesłania danych.  

 1. Czy możliwe jest wykonanie analizy statystycznej jeszcze szybciej?

Tak. W wyjątkowych sytuacjach w projektach małych i średnich analiza może być wykonana w trybie ekspresowym nawet w 12 godzin.

 1. Jaki jest koszt ewentualnych poprawek w analizie statystycznej?

Jeżeli w analizie danych pojawią się jakiekolwiek błędy, to oczywiście będą one nieodpłatnie poprawiane. W praktyce gdy wszystkie szczegóły (od celu badań poczynając, a na kolorach wykresów i wielkości marginesów kończąc) zostaną ustalone wcześniej, to analiza statystyczna nie wymaga już żadnych zmian. Natomiast jeżeli konieczne będzie wykonanie dodatkowych analiz statystycznych na które nie umawialiśmy się w momencie wyceny lub pojawi się konieczność nanoszenie zmian wynikających z niezdecydowania, takich jak np. wielkość wykresów czy kształt tabel, to będzie to związane z niewielkimi dopłatami.

 1. Jakiego rodzaju dokumenty potwierdzające wykonanie usługi otrzymam?

Możliwe jest: sporządzenie formularza przenoszącego prawa autorskie majątkowe do analizy / raportu, sporządzenie umowy o wykonanie badania statystycznego na wyłączność, wystawienie faktury - zarówno Klienci instytucjonalni jak i indywidualnie NIE PONOSZĄ kosztów związanych z podatkiem VAT.