Jesteś tutaj: Przebieg współpracy

Przebieg współpracy - analiza statystyczna

1

Przekazujesz informacje potrzebne do wyceny Twojej analizy statystycznej:

  • Jakie narzędzia (ankiety, kwestionariusze itp.) były stosowane w badaniu statystycznym, badaniu ankietowym itp.?
  • Jaki był ogólny cel Twojego badania ankietowego lub innego badania statystycznego? Jeżeli pytania badawcze i hipotezy są już gotowe (przynajmniej w zarysie), to również proszę o ich przesłanie.
  • W jakiej formie posiadasz dane z badania? Jeżeli baza danych do analizy jest gotowa, to możesz ją przesłać. Jeżeli obawiasz się o bezpieczeństwo danych, to może to być tylko jej wycinek tzn. nie musi zawierać wszystkich obserwacji. Ważne, aby zawierała wszystkie, nazwane zgodnie z metodologią badania zmienne, wprowadzone przynajmniej dla kilku obserwacji, np. respondentów.
  • Jeżeli masz jakiekolwiek własne (lub Przełożonego, Promotora, czy innej osoby mającej wpływ na Twoje badanie) konkretne wytyczne i oczekiwania w sprawie analizy statystycznej, to one również będą bardzo przydatne.
2

Na podstawie przesłanych przez Ciebie informacji wykonuję bezpłatnie wycenę kilku różnych wariantów analizy statystycznej. Zazwyczaj proponuję co najmniej 3 zróżnicowane cenowo opcje:

  1. Raport z analizy statystycznej, analizy ankiet, badania statystycznego w formie nieedytowanych tabel, wprost z programu statystycznego z instrukcją jak interpretować uzyskane wyniki testów statystycznych. Wówczas możesz samodzielnie przygotować tabele, wykresy i opisać wyniki. Ten wariant jest najtańszy, ale wymaga od Ciebie najwięcej samodzielnej pracy.
  2. Estetyczne tabele i/lub wykresy przygotowane w programie statystycznym, odpowiednio sformatowane w Wordzie, zawierające wszystko to, co potrzebne do opisu wyników + instrukcja interpretacji wyników. Ten wariant wymaga od Ciebie samodzielnego opisania wyników, jest tańszy od wariantu C, ale droższy, od wariantu A.
  3. Pełen raport z analizy statystycznej, analizy ankiet, badania statystycznego w estetycznej, gotowej formie, czyli tabele i/lub wykresy przygotowane w programie statystycznym i odpowiednio sformatowane w Wordzie, wraz z tytułami oraz opis uzyskanych wyników. Pozostaje ewentualnie (jeżeli jest to od Ciebie wymagane) uzupełnić analizę o odwołania do teorii związanej z tematem badania, czyli o elementy dyskusji wyników. Ten wariant wymaga od minimalnego nakładu pracy, a niekiedy nie wymaga jej w ogóle.
3

Następnie możesz:

  • zaakceptować wycenę swojej analizy statystycznej i zarezerwować jeden z zaproponowanych przeze mnie terminów,
  • zrezygnować ze współpracy,
  • poprosić o nową wycenę korygując zakres analizy statystycznej, tzn. rezygnując z jakichś obliczeń aby zmniejszyć koszt lub dodając nowe aby poszerzyć obliczenia statystyczne.
4

Przekazujesz ostateczną wersję bazy danych oraz ewentualnie inne materiały niezbędne do analizy lub zamawiasz kodowanie danych wysyłając kurierem wypełnione kwestionariusze ankiet w formie papierowej lub ich skany mailem. 

5

W dowolnym, dogodnym dla siebie momencie opłacasz usługi statystyczne przelewem, a jeżeli wyrazisz taką chęć otrzymujesz fakturę lub formularz przenoszący na Ciebie prawa autorskie do analizy statystycznej, analizy ankiet lub ogólnie analizy badania statystycznego. Nie musisz wpłacać żadnej zaliczki przed rozpoczęciem pracy nad Twoją analizą statystyczną.

6

Otrzymujesz analizę statystyczną i ewentualnie inne materiały dotyczące Twojego badania statystycznego, których będziesz potrzebować, np. bazę danych z programu statystycznego, surowy raport z programu statystycznego, formularz dotyczący praw autorskich.